Garanties & retouren bij Snoerboer

Het herroepingsformulier vind je onderaan deze pagina. Producten dienen bij voorkeur retour gezonden te worden aan ons magazijnadres.

Ons hoofdverkooppunt (tevens zusterbedrijf) Wattnou in Rotterdam kan wel retourzendingen aannemen, maar niet verwerken. Geef je je retour hier af, dan wordt deze pas verwerkt zodra deze in ons magazijn ontvangen is.

Garantie en non-conformiteit
Op geleverde producten van Snoerboer is de wettelijke garantie van toepassing. Dat wil zeggen dat het betreffende product datgene is of moet doen wat je er als consument in alle redelijkheid van mag verwachten.
Aan dit recht is geen termijn gekoppeld, het ene product gaat immers langer mee dan het andere en van het ene product wordt ook weer meer verwacht dan van het andere. Wil je hier meer over weten, bekijk dan onze algemene voorwaarden.

Wanneer je een product hebt ontvangen dat niet voldoet, zal Snoerboer zorgen voor herstel of vervanging van het betreffende product. Is herstel of vervanging niet (meer) mogelijk, dan restitueert Snoerboer het aankoopbedrag. Hierbij is het van belang dat je kunt aantonen dat het product bij ons gekocht is. Elk bewijs van aankoop is hierbij voldoende. De eerste zes maanden na aankoop geldt tevens een omgekeerde bewijslast. Dat wil zeggen dat Snoerboer moet bewijzen dat het defect te wijten is aan een fout van de koper.

Heb je een product ontvangen dat niet doet wat er van verwacht mag worden, meld dit dan uiterlijk binnen 2 maanden nadat je het gebrek hebt ontdekt.

Door Snoerboer bepaalde garanties zijn extra garanties en hebben geen invloed op de wettelijke garanties. Je kunt je dus te allen tijde beroepen op de wettelijke garanties.

Melden bij verkeerd ontvangen producten
Heb je een verkeerd product ontvangen, bijvoorbeeld een ander product dan je eigenlijk besteld hebt, dan vragen we je vriendelijk om ons hiervan zo snel als mogelijk na ontdekking op de hoogte te stellen. Melding van verkeerd ontvangen producten dient uiterlijk 2 maanden na ontvangst van je pakket aan ons te worden doorgegeven. Uiteraard zorgen wij in dit geval voor kosteloze verzending van het juiste product.

Bestaat de kans op kleurverschil van het snoer in vergelijking met de foto?
Ondanks dat we ons uiterste best hebben gedaan om productfoto's te maken die de kleuren van de snoeren zo realistisch mogelijk weergeven kan het voorkomen dat de kleuren in het echt afwijken van de foto's op de site.

Wat is de garantietermijn van lampen?
- Gloei-, kooldraad- en halogeenlampen: Wij geven de garantie dat de lamp werkt bij aankomst. Maar gloei- en halogeenlampen zijn erg kwetsbaar en zijn op een gegeven moment op. Wij kunnen helaas geen garantie geven op de levensduur aangezien dit van vele factoren afhankelijk is. Het kan dan ook raadzaam zijn een reservelamp aan te schaffen om verzendkosten te besparen.

- Spaarlampen: Voor spaarlampen geldt een maand garantietermijn.

- Ledlampen: Voor ledlampen geldt de garantietermijn van 1 jaar

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.  Je kunt hiervoor gebruikmaken van het herroepingsformulier (pdf), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld.

Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bijlage: Europees modelformulier voor herroeping

Op maat geknipte snoeren kunnen niet worden geretourneed. Mocht je twijfelen of een snoer de juiste kleur heeft, dan raden wij aan eerst een sample ervan te bestellen: http://www.snoerboer.nl/strijkijzersnoer/snoersamples.html.
Een uitzondering hierop is als het snoer niet aan jouw verwachtingen voldoet voor wat betreft de kwaliteit. Er moet in dat geval sprake zijn van duidelijke schade aan het snoer welke toe te schrijven is aan Snoerboer. Wenst u aanspraak te maken op deze garantie, dan verzoeken wij je contact op te nemen met ons via een bericht naar info@snoerboer.nl met scherp beeldmateriaal van de schade.

Retouradres
Snoerboer BV
Afd. retouren o.v.v. van uw ordernummer
Veilingweg 44
3034KB  Rotterdam